Prospera je jedna od vodećih kompanija u Srbiji u oblasti veleprodaje medicinskog potrošnog materijala.

Ugled i položaj na tržištu, koji ima PROSPERA, plod je dugogodišnjeg rada kojim su postavljeni zdravi temelji za dalji razvoj. Ponosni smo da istaknemo da je PROSPERA sinonim za kvalitet usluge i garant kvaliteta proizvoda koje plasira na osetljivo tržište medicinskih proizvoda. Humanost i želja da se posluje u skladu sa moralnim i poslovnim načelima, kao osnovni kvalitet ljudi koje čine PROSPERU, prenosi se i na samo preduzeće. Na pravi način odmerena i ukomponovana ljudska komponenta sa osnovnim, nekad strogim i krutim, pravilima tržišnog poslovanja, čini uspešan recept za zdravo i uspešno preduzeće kakvo je PROSPERA.

PROSPERA je spoj mladosti i iskustva, spoj zapadnih standarda u radu i domaće topline i brige za ljude.

PROSPERA je pouzdan partner i prijatelj.

Ponekad je za isticanje kvaliteta jednog preduzeća dovoljno navesti ko su joj partneri i prijatelji, a PROSPERI ni partneri ni prijatelji ne nedostaju.

Politika direktnih kontakata sa proizvođačima u zemlji i inostranstvu dovela je do vrhunskog poznavanja robe i novih proizvoda u dinamičnom zdravstvenom sektoru. Stalno usavršavanje i obuka koja se odvija u saradnji sa proizvođačima čini PROSPERU vrednim konsultantom. Plod ovako definisane politike su i realne cene, koje su u odnosu na kvalitet proizvoda redovno najniže na tržištu.

Da bi se u to uverili, dovoljno je da jednim klikom vašeg miša pođete do dela o proizvodima naših inostranih i domaćih partnera.

KONTAKT

PROSPERA d.o.o.

(++381 11) 3809 825
3809 826
2400 439
2411 457

Bulevar Kralja Aleksandra 309
11000 Beograd

Email: office[at]prospera[dot]co[dot]rs

RADNO VREME

Ponedeljak - petak 08.30-15.30h

Subotom i nedeljom NE RADIMO